Hypnose en NLP

Hypnose en Neuro Linguistisch Programmeren (NLP) houdt simpelweg in: “Werken aan jezelf”. Dit kan ingezet worden voor de minder prettige zaken waar je tegenaan loopt en die zou willen aanpakken. Denk aan STOPPEN met Roken, maar ook voor de zaken die je al gedeeltelijk beheerst, beter zou willen kunnen of waar je een topprestatie voor wilt leveren. Jezelf focussen op hetgeen je wilt en niet op hetgeen je niet meer zou willen. Hypnotherapeut Pierre Verbraak in Roosendaal helpt jou daarbij met Hypnose en NLP.

NLP is een superkrachtige benadering om snel vaardigheden te leren die anderen schijnbaar moeiteloos doen.  Dit kunnen vaardigheden zijn die je al gedeeltelijk beheerst of vaardigheden waar je liever vanaf wilt.  In beide gevallen moet de focus gericht zijn op wat je WEL wilt. Met deze positieve houding blijkt je brein ook anders te werken. De kracht komt dan van binnenuit, waardoor het veranderingsproces versneld wordt.

Veredeld afkijken

Heel oneerbiedig zou je kunnen zeggen dat je veredeld leert “afkijken”. Toen je als kind geboren werd, moest je alles nog leren. Je kon niet praten, lopen, schrijven of wat dan ook. Het enige dat je kon was huilen ten teken dat je iets wilde. Je hebt geleerd door veredeld af te kijken dat gedrag en patronen te beïnvloeden waren door bepaalde handelingen. Je kon niet eens praten en MOEST wel afkijken hoe je ouders reageerden en jou iets voordeden. Veredeld afkijken heeft je heel veel geleerd. Eigenlijk, bijna alles. Zo doe je dat tijdens een studie of opleiding ook. Als je hebt leren lezen wordt de theorie vaak uitgelegd in een studieboek, video of door een docent. Je kijkt af in je boek door te lezen of te  kijken en te luisteren naar de video of naar de leraar. Vervolgens ga je het zelf proberen door het geleerde in de praktijk brengen. Met vallen en opstaan leer je totdat het een gewoonte is geworden en je het kunt. Je hebt ook niet in 1 dag leren lezen. Dat is een proces. Dat proces is te beïnvloeden.

Er is 1 “MAAR”.  ***** Je moet wel echt willen.******


Leer en leef zo vrij als een kind

 Zoals Pippi Langkous typerend zei: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.  Dit is een mooie uitspraak waarmee je vooruit kunt komen. Het gaat namelijk om je mindset. Hoe kijk jij tegen leren van vaardigheden aan. Dit kan aan- of afleren zijn. Het gaat erom dat je durft te veranderen. Faalangst speelt daarin een belangrijke rol.  Kinderen leren in de eerste levensjaren razend snel. Zij hebben geen faalangst en kopiëren alles wat ze aangereikt wordt. Gaat het mis, dan veranderen ze de volgende keer gewoon hun gedrag zonder zichzelf te veroordelen of schuld aan te praten.  Naarmate je ouder wordt gaan normen, zelfbeeld en verwachtingen steeds belangrijkere vormen aannemen. En juist dat heeft een remmend vermogen op onze leermogelijkheden. Volwassen mensen vinden dat soms moeilijk ter veranderen. Daarom wordt binnen de NLP gesteld. “Wie flexibel is beheerst het systeem.”.  Durf te veranderen en de moed te hebben jezelf open te stellen te veranderen en om de hypnotherapie van Pierre Verbraak te Roosendaal toe te laten.

leer en leef zo vrij als een kind

Fouten maken bestaat niet, er is enkel feedback. Je leert telkens van de ongewenste uitkomst.  Als je nieuwsgierig bent en jezelf zonder veroordeling feedback durft te geven over je nieuwe ervaring leer je ongemerkt. Leermomenten  creëren zijn er om vooruit te komen. Je leert van anderen die het gewenste gedrag vertonen, iets kunnen of iets weten.  Je vertrouwt er op dat jij het ook kan en stelt jezelf open om dit proces te leren en te ondergaan. Fouten maken is verplicht en MOET, want daar leer je het meeste van. Natuurlijk heeft de ene persoon meer aanleg dan de ander, maar het is geen vergelijk. Geen wedstrijd. Je kunt meer dan je zelf denkt. Als jij maar wilt. Gun jezelf die mogelijkheid en vraag een intakegesprek aan.

Veel klachten zijn een uiting van aangeleerd ontwijkendgedrag door gebrek aan zelfvertrouwen, angst om fouten te maken of afgewezen te worden. Daarom lijkt gedrag afleren zo moeilijk. Met de inzet van hypnose in combinatie met NLP zul jij verbaast zijn over de leersnelheid van jezelf.

Je leert bij hypnose in combinatie met NLP hoe je negatieve patronen kunt doorbreken (bv stoppen met roken) en kunt vervangen door nieuw gedrag. Deze combinatie moet je ondergaan. Hypnose en NLP is geen theorie, maar iets wat je moet DOEN!